Links

 

verwijzingen internetU vindt op deze pagina relevante organisaties en verwijzingen op internet die u verder kunnen helpen.

 

 


Deelnemers Adviesraad WMO Leiden

Deelnemende organisaties aan de Adviesraad WMO Leiden, die een doelgroep van de Wmo vertegenwoordigen:


Gemeente Leiden

 • Gemeente Leiden
  wmo leidenOp de site van de gemeente Leiden kunt u terecht voor beleidsnota’s over de Wmo, een overzicht van de vergaderingen van de commissies, enzovoorts.
 • Mee met Leiden   
  Op 13 juni 2013 is het Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling Deel 1 2013-2017 'Iedereen telt mee' vastgesteld door de gemeenteraad.


Aanvraag voorzieningen/welzijn/opvang

 • afdeling Wmo van de gemeente Leiden   
  Bij het Servicepunt Zorg kunt u terecht voor informatie en advies over zorg en welzijn, of het aanvragen van een voorziening.
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Stichting Radius
  Radius Leiden en Oegstgeest. Radius wil voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers in Leiden en Oegstgeest een steun in de rug zijn op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg
 • PGB
  Alles wat u wilt weten over het Persoonsgebonden Budget kunt u vinden op deze startpagina.
 • Stichting De Binnenvest 
  De Binnenvest is er voor mensen die tijdelijke opvang en begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze door huurschulden, verslaving of een psychiatrische stoornis het dak boven hun hoofd zijn kwijtgeraakt.


Lokale belangenbehartigers


Landelijke organisaties

 • Ministerie van VWS
  Het ministerie van VWS geeft algemene informatie over de Wmo.
 • Per Saldo
  Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. De organisatie geeft informatie en advies aan mensen die zelf hun zorg, hulp en begeleiding willen organiseren.
 • Mezzo
  Wilt u meer weten over mantelzorg of vrijwilligerszorg? Kijk van op de website van Mezzo.
 • Ieder(in)
  Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.